přestavby a servis

+420 602 300 970

náhradní díly, sklad

+420 602 301 530

Fotogalerie montáží LPG

Prohlédněte si a ohodnoťte naše montáže

Prohlédnout fotografie

 

  • auto-podstranka

společnosti AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.

Tento reklamační řád byl zpracován dle §2079 a násl. 89/2012 sb. Občanského zákoníku a dle Zákona o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, které bylo zakoupeno u obchodní společnosti AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. a které bylo řádně zákazníkem reklamováno.

Ke každému zboží zakoupenému u obchodní společnosti AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o. (dále jen prodávající) je přikládána faktura a dodací list nebo prodejka za hotové se specifikací výrobku, které slouží zároveň jako záruční list. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce (potvrzeno podpisem na dodacím listu)

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona. Na dodávky vlastních výrobků, služeb poskytuje prodávající záruku v trvání a za podmínek uvedených v technických listech. Na dodávky výrobků jiných výrobců (obchodní zboží) se vztahují záruky dle obchodních a dodacích podmínek těchto výrobců.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení, je-li zboží přepravováno dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

V případě zjištění vady zboží kupujícím před jeho použitím nebo v době jeho aplikace nebo až následně po ní, reklamuje kupující uvedeným způsobem:

AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.
Heydukova 1650
Strakonice
386 01

Kupující je při podávání reklamace povinen doložit:

  • doklad o prodeji zboží
  • reklamované zboží s veškerým příslušenstvím

Odeslaný reklamační protokol bude odeslán na adresu uvedenou v reklamačním protokolu jako kontaktní.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

  • opotřebení zboží jejím obvyklým užíváním
  • neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou¨
  • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.)
  • poškození nekvalitním palivem, či aditivy
  • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem)
  • nevyplněním reklamačního protokolu

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, Posouzení může přesáhnout lhůtu třiceti dnů. S čímž reklamující výslovně souhlasí. Prodávající zajistí, aby lhůta potřebná k odbornému posouzení byla zkrácena na co nejkratší dobu. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace.

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat do kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

Potřebujete poradit, máte otazky? Kontaktujte nás!

Vyplňte prosím své jméno

Vyplňte prosím svůj e-mail

Vyplňte prosím Vaše telefonní číslo

Neplatný Vstup

Potvrďte prosím souhlas

Dodáváme LPG výrobcům

chevrolethyundaikiamitsubishi

Kde nás najdete

AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.

Heydukova 1650
Strakonice
386 01

Kontaktujte nás

Tel.: +420 389 822 700
Email: info@agcplus.cz 

Otevírací doba

Po - Pá: 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

So - Ne: Zavřeno

Sledujte, sdílejte

fb twitter linked