přestavby a servis

+420 602 300 970

náhradní díly, sklad

+420 602 301 530

Fotogalerie montáží LPG

Prohlédněte si a ohodnoťte naše montáže

Prohlédnout fotografie

 

 • auto-podstranka

Bezpečnostní zásady a pokyny provozu vozila na LPG/CNG

Provozovatel je zodpovědný za technický stav vozidla s LPG/CNG zařízením. Provozovatel je povinen:

 • ve stanovených lhůtách nechat ověřit odborným posouzením (revizí) bezpečný a spolehlivý stav plynového zařízení, seznámit řidiče vozidla s návodem a bezpečnostními předpisy.
 • při poruše plynového zařízení, zejména úniku plynu z kterékoliv části palivového systému, trhliny nebo poškození, které by mělo za následek únik PB, poruše regulátoru, výparníku, uzavíracího ventilu, uchycení tlakové nádrže, poruše odvětrávacího systému, neprovedené revizi systému a překročení koncentrace škodlivých exhalací ve výfukových plynech, je třeba vozidlo neprodleně odstavit z provozu.
 • plnění nádrže provádět jen u schválené čerpací stanice. Ve vzdálenosti menší než 10 m od výdejných stojanů je zakázáno kouřit a používat zdroje možného zážehu (oheň apod.) Při plnění je nutné vypnout motor a zapalování, kontrolovat těsnost plnicího ventilu.

Upozornění:

 • LPG je těžší než vzduch, drží se u země, je neviditelný a při určitém poměru smísení se vzduchem se tvoří výbušná směs, CNG je naopak lehčí než vzduch
 • opravy a servis zařízení zajistit prostřednictvím odborné oprávněné firmy
 • zamezit provádění neodborných zásahů do plynového zařízení vozidla
 • zajistit dodržování těchto a dále uvedených bezpečnostních opatření
 • dodržovat zákaz přečerpávání plynu mimo schválených čerpacích stanic

Bezpečnostní opatření při provozu vozidla

 • je zakázáno při provozu čerpat současně z několika nádrží
 • je zakázáno jakékoliv přepouštění paliva do nádrže vozidla jiným způsobem než prostřednictvím schválené čerpací stanice
 • je zakázána manipulace se zaplombovanými regulačními prvky
 • tlaková nádrž nesmí být vystavena vyšší teplotě (při svařování apod.)
 • garážování vozidla je možné jen v garáži bez montážní jámy a vybavené alespoň dvěma větracími otvory, z nichž jeden je na úrovni podlahy
 • není povoleno parkování v podzemních garážích
 • před vjezdem do opravny nebo společné garáže musí být odpovědný pracovník tohoto objektu informován o tom, že vozidlo je poháněno palivem LPG
 • vyhledávání případných netěsností mimo servisní dílnu LPG se zásadně provádí natíráním pěnotvorným roztokem (saponát nebo mýdlová voda). Vyhledávání netěsnosti plamenem je přísně zakázáno
 • vypouštění plynu z palivového systému – provádí se jen mimořádně při demontáži plynového zařízení nebo při svařování na vozidle v blízkosti plynové instalace. Tento úkon může provést pouze oprávněná servisní organizace při dodržení příslušných bezpečnostních zásad.
 • při odstavení vozidla z provozu delším než 30 dnů, je vhodné palivovou soustavu včetně nádrže vyprázdnit zásadně provozem vozidla
 • je zakázán vjezd do uzavřených prostor (uzavřené a jim podobné prostory, skladovací prostory)

Bezpečnostní opatření v případě poruchy

 • vypnout zapalování
 • vozidlo odstavit na bezpečném větraném místě venkovního prostoru nejméně 15 m od vstupu do podzemních prostor (kanalizace apod.)
 • zajistit neprodleně odstranění závady

Bezpečnostní opatření v případě havárie vozidla

 • vypnout zapalování
 • přepravované osoby nechat (bez paniky) z vozidla vystoupit
 • místo nehody zabezpečit tak, aby nedošlo ke shlukování osob
 • příslušníky dopravní policie upozornit, že vozidlo je vybaveno zařízením pro pohon zkapalněným plynem LPG

Bezpečnostní opatření při požáru vozidla

 • ihned vyrozumět hasiče
 • při hoření čistého kapalného plynu plameny nehasit
 • hořící objekt (nádrž, motor, trubky apod.) intenzívně ochlazovat
 • při přesahu plamenů do okolí je však třeba požár hasit pomocí hasicích přístrojů typu S6 a S15
 • pokud je to možné, hořící vozidlo přemístit na volné prostranství
 • poskytnout první pomoc postiženým osobám a vyrozumět záchrannou službu

Zaujala Vás naše nabídka?

Objednejte se telefonicky,
nebo e-mailem na servis nebo instalaci LPG/CNG.

 

+420 602 300 970

 

info@agcplus.cz

 

Nebo můžete vyplnit objednávkový formulář

 

Objednat

Hodnocení zákazníků přestavby LPG

Váš spokojený zákazník - Petr

Přeji všem hezký den. Na fórech všude čtu příspěvky které řeší špatně provedené přestavby nebo nespokojenost zákazníků se službami některých montážních firem. Jistě, je třeba na nedostatky ukazovat, ale proč nepochválit ty dobré. Protože přispívám na tomto fóru, mé poděkování za perfektně odvedenou práci patří Vám. Budu Vaši firmu doporučovat všem známým a kolegům. (Octavia 1,6 - únor) Petr

Doc. MUDr. Miroslav Ticháček, CSc.

Vážení, nechal jsem si přestavět v pořadí již čtvrté auto na plyn. Dva v místě svého bývalého bydliště na severu čech a dva zde, na vejmínku v jihočeském kraji. Poslední vozidlo u Vás. Mohu tedy porovnávat. Vcelku jsem měl šťastnou ruku ve výběru firem, i když všude se našli našli nějaké malé "mouchy". Patrně mé poslední vozidlo (jsem již v důchodu) Hyundai i30 jste dělali vy. Byl jsem překvapen již při příchodu: vlídné přijetí, občerstvení, čistá dílna a hlavně obeznámení se zařízením které bude do mého vozidla namontováno. To se zase jen tak nevidí. Předání vozidla ve stejném duchu. Vysvětlení ovládání, servisu a záruk. Kéž by takových firem bylo v ČR v různých oblastech více. Vím, že zákazníci na fórech píší spíše o špatných zkušenostech, ale proč taky nepochválit ty dobré. Pánové, já Vám všem děkuji.

Potřebujete poradit, máte otazky? Kontaktujte nás!

Vyplňte prosím své jméno

Vyplňte prosím svůj e-mail

Vyplňte prosím Vaše telefonní číslo

Neplatný Vstup

Potvrďte prosím souhlas

Dodáváme LPG výrobcům

chevrolethyundaikiamitsubishi

Kde nás najdete

AUTOGAS CENTRUM PLUS s.r.o.

Heydukova 1650
Strakonice
386 01

Kontaktujte nás

Tel.: +420 389 822 700
Email: info@agcplus.cz 

Otevírací doba

Po - Pá: 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

So - Ne: Zavřeno

Sledujte, sdílejte

fb twitter linked